Staff

Name
Group
Place
Tel (06-6850-)
Email (@champ.hep.sci.osaka-u.ac.jp)

Taku Yamanaka (Professor)

KOTO H514 5356 taku

Hajime Nanjo (Associate Professor)

KOTO & ATLAS H511 5357 nanjo

Minoru Hirose (Assistant Professor)

ATLAS H513 5358 hirose

Katsushige Coterra
(Specially Appointed Researcher)

KOTO H501 5359 coterra

Junko Maeda (Secretary)

- H512 6741 maeda

Students

Name
Group
Place
Tel (06-6850-)
Email (@champ.hep.sci.osaka-u.ac.jp)

Lakmin Wickremasinghe (D2)

ATLAS H501 5359 lakmin

Ryota Shiraishi (D2)

KOTO shiraishi

Mario Gonzalez (D2)

KOTO mario

Yukiko Fujita (M2)

ATLAS fujita

Keita Ono (M2)

KOTO ono

Shusaku Arakuta (M2)

ATLAS arakuta

Ayumu Kitagawa (M2)

KOTO kitagawa

Rina Kugou (M1)

ATLAS kugou

Teppei Shibata (M1)

KOTO shibata

Yuto Kawata (M1)

KOTO kawata

Rikuto Arakida (M1)

ATLAS arakida

Akihiro Ando (B4)

- ando

Masato Tsukimoto (B4)

- tsukimoto

Members Photo Gallery