2023 : Kansai HEP groups hanami at Banpaku park, Osaka